ANBI

Stichting Opbouwwerk Bosnië is een ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat uw gift of schenking aftrekbaar is van de belasting.

ANBI

Verantwoording

Stichting Opbouwwerk Bosnië is volledig afhankelijk van donaties, giften en schenkingen. Wij zijn open over onze werkwijze en geldstromen, zodat voor iedereen duidelijk is waaraan het geld wordt besteed. Donateurs worden geïnformeerd over de projecten en resultaten, onder andere via deze website. De organisatie draait op vrijwilligers en de (overhead)kosten zijn laag, waardoor het gedoneerde geld bijna volledig naar de mensen in Bosnië gaat.

Jaarverslagen

Neem bij vragen gerust contact op.