Situatie

  • Armste regio van Europa
  • Hoge werkloosheid
  • Slechte sociale voorzieningen
  • Medische zorg wordt niet vergoed
  • Oorlogstrauma's, verslaving en geweld
  • Veel kinderen gaan niet naar school
  • Huizen, scholen en bedrijven nog in puin
  • Zwakke overheid, veel bureaucratie
  • Verschillende bevolkingsgroepen leven sterk gescheiden
  • 2014: prille wederopbouw verwoest door overstromingen

Bosnië heeft onze hulp nodig

Bosnie op de kaart

Bosnië-Herzegovina maakte vroeger deel uit van Joegoslavië. Tijdens de oorlog van 1992 tot 1995 vielen meer dan 100.000 doden en raakte het land volledig ontwricht.
Nu, ruim twintig jaar later, zijn de gevolgen nog goed zichtbaar. De mensen en de economie zijn de verwoestingen van de oorlog nog niet te boven.

Armoede

Veel mensen in Bosnië leven in armoede en weten sinds de oorlog hun leven niet meer op te pakken. Vooral het platteland heeft het moeilijk. Van de industrie en de landbouw is weinig over en de internationale hulp ziet men vooral naar de wederopbouw van de steden gaan. Jongeren zijn weggetrokken, ouderen blijven achter in de kapotgeschoten dorpen.

Segregatie

De bevolking bestaat uit moslims (Bosniakken), orthodoxen (Serviërs) en katholieken (Kroaten), die sterk gescheiden leven. Sinds de oorlog hebben de bevolkingsgroepen ieder een eigen gebied, waarvan de besturen op landelijk niveau moeten samenwerken. Grote verdeeldheid maakt de federale staat weinig daadkrachtig: hervormingen blijven uit, de economie staat stil en de ongelijkheid en het onderling wantrouwen zijn groot. Deze situatie vormt een bron voor nieuwe conflicten en is een bedreiging voor de vrede.

Werkloosheid

Het meest urgente probleem is de torenhoge werkloosheid. Het brengt gezinnen in een neerwaartse spiraal: geen inkomen, geen vooruitzichten, armoede. Kinderen gaan niet meer naar school, bijvoorbeeld omdat de school te ver is en er geen geld is voor het internaat. Als deze kinderen geen diploma halen, wacht hun hetzelfde lot als hun ouders.

Watersnood 2014

In mei 2014 trof een nieuwe ramp Bosnië met veel doden, gewonden, verwoeste huizen en vluchtelingen tot gevolg. Nu niet door oorlog, maar door de zwaarste overstromingen op de Balkan in 120 jaar. Water, modderstromen en aardverschuivingen richtten een enorme ravage aan. Alleen al in Bosnië waren 1 miljoen mensen getroffen. Het zal jaren duren en miljarden kosten om het land er weer bovenop te helpen.

Dit gebeurt in Europa, heel dichtbij. Wij kijken niet weg, maar willen iets doen. Lees hoe.

Werkloosheid remt de wederopbouw

Werkloosheid in Bosnie

De werkloosheid in Europa. Bosnië kleurt donkerblauw: meer dan 40% van de beroepsbevolking heeft geen betaald werk.
Bron: Indexmundi, 2013.

Huizen in puin

De vicieuze cirkel op het platteland: geen werk, geen geld, geen huis, mensen blijven weg. Zonder geld en mankracht is wederopbouw niet mogelijk.

Kinderen

Door de hoge werkloosheid groeien veel kinderen op in armoede. Het berooft hen van een onbezorgde jeugd en biedt een somber perspectief voor hun toekomst.