Waarom scholing?

  • Betere kansen op werk en inkomen
  • Stimuleert, motiveert en maakt trots
  • Maakt onafhankelijk van hulp
  • Verschaft kennis om het land verder vooruit te helpen
  • Ontmoeting tussen etnische groepen
  • Stimuleert emancipatie van vrouwen

Het begint met een opleiding

"Give me a fish and I'll eat for a day. Show me how to fish and I'll eat for a lifetime."

Scholing

Scholing is het speerpunt van Stichting Opbouwwerk Bosnië. In de regio Banja Luka proberen we op kleine schaal een verschil te maken. Zo ondersteunen we een internaat, waar meisjes door de week kunnen verblijven. Dat is nodig vanwege de reisafstand naar de school in de stad en de onbegaanbare wegen in de winter. Zonder onze hulp zouden deze meisjes niet naar school gaan, want hun ouders kunnen de kosten voor verblijf in een internaat niet opbrengen. Nu volgen ze een opleiding en ziet hun toekomst er een stuk rooskleuriger uit.

Eerste levensbehoeften

Scholing is de beste manier om structureel iets te doen aan de armoede. Maar wij laten Bosniërs in directe nood niet in de kou staan en bieden hulp via de plaatselijke non-profit organisatie Caritas Banja Luka. Die voorziet in eerste levensbehoeften, zoals voedsel, medische zorg en brandhout voor in de winter. De Caritas is een onmisbaar vangnet voor de armen, zieken, gehandicapten, kinderen en ouderen in Bosnië.

Internaat

Meisjes van het internaat

Op het internaat Samostan Sestara Milosrdnica in Banja Luka verblijven zo'n 25 meisjes. De tieners wonen te ver van school om de reis dagelijks te kunnen ondernemen en blijven door de week op het internaat. Daardoor kunnen ze naar school en werken aan hun toekomst. Voor deze jongeren is het internaat ook een ontmoetingsplek, want alle bevolkingsgroepen zijn welkom: moslims, orthodoxen en katholieken. Dat is van grote waarde in een land waar men verder sterk gescheiden leeft.

De kosten van het internaat worden niet vergoed door de overheid en veel ouders kunnen hun bijdrage niet of maar gedeeltelijk betalen. Ze doen wat ze kunnen, zo nemen veel meisjes groenten mee van thuis, die op het internaat bereid en gegeten worden. Maar dat lost niet alles op: water, stroom, licht, eten en onderhoud van het gebouw moeten ook worden betaald.

Mede dankzij de structurele financiële bijdrage van Stichting Opbouwwerk Bosnië kan het internaat blijven draaien. Ook helpen we mee met het onderhouden van het gebouw.

Middelbare school

School

Het Gymanazija in Banja Luka is een kleine middelbare school met zo'n 150 leerlingen en 20 docenten en medewerkers. De leerlingen zijn jongens en meisjes in de leeftijd van 15 tot 19 jaar, uit de stad en uit omliggende dorpen en met een verschillende etnische achtergrond. De school opende haar deuren in 2005 en in 2009 namen de eerste jongeren hun diploma in ontvangst.

De school heeft een netwerk opgebouwd met andere scholen in Europa en in 2008 hebben de leerlingen aan een internationale conferentie in Italië deelgenomen. Zo ontmoeten ze niet alleen jongeren van andere bevolkingsgroepen uit hun eigen land, maar uit heel Europa.

Helaas is de school niet meer gestart in september 2013, omdat de gemeente Banja Luka de subsidie heeft stopgezet. We hopen in de toekomst de school weer te kunnen openen.

Verpleeg- en bejaardentehuis

Ouderenzorg

Het Socijalni Centar "Ivan Pavao II" is een verpleeg- en bejaardentehuis in een buitenwijk van de stad Banja Luka. Het centrum werd geopend in 2009 en biedt plaats aan 70 ouderen, die er verzorgd of verpleegd worden. Ook is er een polikliniek gevestigd.

Ouderen in Bosnië hebben het moeilijk. Veel ouderen zijn alleen komen te staan: hun familie is in de oorlog omgekomen of gevlucht, of na de oorlog vertrokken op zoek naar een betere toekomst elders. De pensioenen zijn te laag om van te kunnen leven en de sociale en medische voorzieningen zijn ontoereikend. Voor hen is een centrum als het Ivan Pavao II van groot belang: hier krijgen zij de aandacht en zorg die ze verdienen.

We ondersteunen het centrum via Caritas. Bij onze bezoeken aan Bosnië overleggen we met de directie, zodat we weten wat er speelt en hoe we het beste kunnen helpen.