De stichting

Stichting Opbouwwerk Bosnië is in 2004 opgericht, als voortzetting van de hulp die we dan al tien jaar verlenen aan de Bosniërs in en rond Banja Luka.

Het bestuur van de stichting bestaat uit Berna van Kommer en Chetty Elsinga. Zij zamelen geld in en zorgen ervoor dat alle donaties op de goede plek terechtkomen.

Iedereen die zich inzet voor de stichting doet dat op vrijwillige basis.

Een hechte band met Bosnië

Stichting Opbouwwerk Bosnië heeft goede contacten met Banja Luka en er is een hechte band ontstaan tussen de stichting en de directies van Caritas, het internaat, de school en het bejaardentehuis. Berna van Kommer reist met haar man Johan minimaal één keer per jaar af naar de regio. Om de problemen te bespreken, mee te denken over oplossingen en om met eigen ogen te zien wat er met de donaties uit Nederland gebeurt.

Hoop

Een bezoek betekent ook handen uit de mouwen: een nieuw dak op een huis plaatsen of het repareren van de toiletten in het internaat. En telkens blijkt dat medeleven en een luisterend oor minstens net zo belangrijk zijn. Het besef dat ze er niet alleen voor staan geeft de mensen hoop en energie om aan de toekomst te bouwen.

Vergeet de mensen in Bosnië niet

Veel Bosniërs leven in armoede en voelen zich in de steek gelaten. Bij iedere ontmoeting is dat een harde confrontatie. Onze boodschap is, in de woorden van bisschop Franjo Komarica van Banja Luka: "Vergeet de mensen in Bosnië niet."

Bisschop Franjo Komarica

Johan en Berna van Kommer (links) in gesprek met bisschop Franjo Komarica

Gymzaal

De bouw van een gymzaal voor de scholieren van Banja Luka

Bed

Kinderen van een alleenstaande moeder blij gemaakt met een stapelbed uit Nederland

Caritas Banja Luka

Caritas

Caritas van het bisdom Banja Luka is een charitatieve instelling van de katholieke kerk. Door het gebrek aan sociale voorzieningen zijn veel Bosniërs afhankelijk van deze organisatie voor voedsel, medische zorg en andere basisbehoeften. Caritas biedt hulp met een gaarkeuken, thuiszorg, een bejaardentehuis en een internaat. Ook vragen veel mensen om financiële steun: voor medicijnen, het schoolgeld van de kinderen of een nieuw raam in het huis.

Caritasdirecteur Miljenko Aničić doet zijn best om iedereen te helpen: jong en oud, man en vrouw, ongeacht religie of etnische achtergrond. Maar er is meer vraag dan hij aankan. Hij is dan ook erg dankbaar voor alle financiële en morele steun uit Nederland.

Samenwerking

Stichting Opbouwwerk Bosnië werkt samen met verschillende Nederlandse hulpverleners actief in Banja Luka. Er is regelmatig overleg, om informatie uit te wisselen en af te stemmen.

  • Almere: Stichting Almere Budzac
  • Haarlem: Diocesane Caritas bisdom Haarlem-Amsterdam
  • Hilversum: H. Vitus en H. Willibrord
  • Hilversum: Stichting Noodhulp Banja Luka
  • Purmerend: Stichting Bouwen aan Banja Luka
  • Uitgeest: Parochie OLV Geboorte
  • Zaandam: Parochie St. Jozef